Đang Thực Hiện

for PixelBrains G1253 and G1282

Project 1 Write a Personal Portfolio (8 options) G1253

and

Project 2 G1282 - 2000 words

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: pixelbrains, personal design portfolio, personal portfolio design, portfolio personal, cjylondon, write project words, personal portfolio, write 2000 words, write project fashion, write project introduction, write project plan, write project management, write project stock market

Về Bên Thuê:
( 93 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1007272

Đã trao cho:

PixelBrains

As discussed

£300 GBP trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
3.3