Đã Đóng

Game artwork 2D

Hi,

I am looking for an experienced graphics designer to do some artwork and animations for me

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Minh họa, Sản xuất hoạt họa, Adobe Flash, Illustrator

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Dien Bien Phu, Vietnam

ID dự án: #34286282