Xây dựng game 2d - 10/05/2018 08:08 EDT

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Biết về UI, UX trong game. Đã từng tham gia làm game. Thiết kế screen shot, logo, giao diện cho game. Nếu có thể sẽ hợp tác phát triển các phiên bản sau. Giá cả có thể thương lượng để 2 bên cùng có lợi

Thiết kế trò chơi Thiết kế đồ họa Photoshop

ID dự án: #16940616

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở