Đã Hủy

Get a Website Built

17 freelancer đang chào giá trung bình $148 cho công việc này

$173 USD trong 5 ngày
(410 Nhận xét)
8.0
$150 USD trong 6 ngày
(485 Nhận xét)
8.1
$200 USD trong 5 ngày
(139 Nhận xét)
6.9
$166 USD trong 10 ngày
(174 Nhận xét)
7.0
$200 USD trong 10 ngày
(174 Nhận xét)
6.6
$155 USD trong 3 ngày
(104 Nhận xét)
6.3
$30 USD trong 31 ngày
(98 Nhận xét)
6.0
$155 USD trong 3 ngày
(49 Nhận xét)
5.7
$155 USD trong 3 ngày
(21 Nhận xét)
4.4
$155 USD trong 3 ngày
(26 Nhận xét)
4.6
$155 USD trong 3 ngày
(22 Nhận xét)
4.3
$100 USD trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
4.5
$155 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.4
$100 USD trong 3 ngày
(8 Nhận xét)
3.8
$155 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.7
$155 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
2.9
khandaredhiraj

Dear, I recently handle a project for RELIANCE PVT LTD ( Second-largest traded company in India ) as a VENDOR Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$155 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
2.8