Đã Hủy

Get a Website Built

17 freelancer đang chào giá trung bình $148 cho công việc này

$173 USD trong 5 ngày
(410 Đánh Giá)
8.0
$150 USD trong 6 ngày
(485 Đánh Giá)
8.1
$200 USD trong 5 ngày
(139 Đánh Giá)
6.9
$166 USD trong 10 ngày
(174 Đánh Giá)
7.0
$200 USD trong 10 ngày
(174 Đánh Giá)
6.6
$155 USD trong 3 ngày
(104 Đánh Giá)
6.3
$30 USD trong 31 ngày
(98 Đánh Giá)
6.0
$155 USD trong 3 ngày
(49 Đánh Giá)
5.7
$155 USD trong 3 ngày
(21 Đánh Giá)
4.4
$155 USD trong 3 ngày
(26 Đánh Giá)
4.6
$155 USD trong 3 ngày
(22 Đánh Giá)
4.3
$100 USD trong 3 ngày
(25 Đánh Giá)
4.5
$155 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
4.4
$100 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.8
$155 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7
$155 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
2.9
khandaredhiraj

Dear, I recently handle a project for RELIANCE PVT LTD ( Second-largest traded company in India ) as a VENDOR Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$155 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8