Đã Đóng

Chỉnh giao diện diễn đàn XenForo

Yêu cầu dự án:

1. Tuỳ chỉnh giao diện (màu sắc, bố cục, font chữ) của diễn đàn làm bằng phần mềm XenForo.

2. Tuỳ chỉnh trang chủ của diễn đàn trên qua plug-in XenPorta của XenForo (tham khảo [url removed, login to view] và [url removed, login to view])

Tiêu chuẩn ứng viên:

1. Đã có kinh nghiệm xây dựng / tuỳ chỉnh diễn đàn XenForo, XenPorta.

2. Có khả năng can thiệp sâu vào XenForo ở mức mã nguồn.

3. Trung thực. Trách nhiệm.

Cách thức làm việc:

1. Làm việc trực tiếp. Địa điểm: Hà Nội.

2. Giá cả thoả thuận. Có thưởng nếu làm tốt.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ti design, ph graphic design, graphic design nh, graphic design ch, ngo thi giao quynh, eines tages n, flip page flash n, tuy n java programmer part time, anne seidel n, ti n l, aspnet code using drag n drop, thi ngoc hoa, thi web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8278747

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

checkmater

Hi, if you can please send me the project description in English, then most probably me or someone else can help you. I have +5 years experience modding many forum softwares, including XenForo, SMF, phpBB, Invision, Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(79 Nhận xét)
6.3