Đã hoàn thành

On Going Project I

Được trao cho:

arabianx

Hi Tony. As per agreed. $90 for the last batch. Thank You!

$500 USD trong 40 ngày
(4 Đánh Giá)
3.8

9 freelancer đang chào giá trung bình $296 cho công việc này

Balaban

please check inbox

$250 USD trong 4 ngày
(102 Nhận xét)
6.8
geraldine1983

Hi, can you tell me what the projects are about?

$250 USD trong 2 ngày
(104 Nhận xét)
6.2
indigo71

Please check PMB for details. Thanks

$250 USD trong 3 ngày
(40 Nhận xét)
6.1
creativeweb2010

Please check the PMB for details.

$250 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
4.1
shohagillusion

Ready to do the job & work with you.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ajay49

Hello, i am interested, kindly check pm.

$400 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
seema13

please check your PM

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
CDFan67

I have a degree in Graphic Design and Animation and I am sure that I will be able to help you with the projects that you have and I am ready to start when you need me to do so.

$260 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0