Graphic Design interface project-

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

You will design about 130 page very simple and 30 page more difficultly. Same as the attach file. First time, you can design online or come to my office in Ho Chi Minh City. But when the Project Contruction be about to the end, you must come to Phnompenh, Cambodia and finish that job. Totally about 4-5 months the Project will finish. Priority Vietnamese or Cambodian.

Bạn sẽ thiết kế 130 trang đồ họa đơn giản và 30 trang đòi hỏi độ khó hơn chút. Giống như file đính kèm. Ban đầu, bạn có thể làm tại nhà hoặc lên văn phòng của tôi tại Tp Hồ Chí Minh. Nhưng khoảng cuối gần kết thúc của dự án, bạn sẽ lên đường đi Phompenh, Campuchia và kết thúc chỉnh sửa. Còn khoảng 4-5 tháng nữa sẽ kết thúc dự án này. Ưu tiên người Việt Nam hoặc Campuchia.

Thiết kế đồ họa Thiết kế Photoshop

ID dự án: #10717893

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$2043 cho công việc này

swsinfotech

Hi, I have read Your project description regarding PHOTOSHOP Designs. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work I am very interested in your project and also I am ready to start im Thêm

$1500 USD trong 2 ngày
(118 Nhận xét)
6.0
paramwebs

Hi there, Just wanted to say thank you for the opportunity to work with you on this project. I have read your job description and it has a great fit to me. I am very clear will all instruction which you have desc Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
wecreatemotion

Dear sirs, Thanks for your job posting. I just applied after reading your job posting carefully and I believe that I am a perfect fit for your project. We are small team of professionals with 10+ years experie Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0