Đã hoàn thành

Graphic Designer for iPhone app splash screen + icon + title

Được trao cho:

pinky

let's start:)

$100 USD trong 5 ngày
(1507 Đánh Giá)
8.7

8 freelancer đang chào giá trung bình $104 cho công việc này

Lussay

Hi! Please check PM for details Thank you

$180 USD trong 4 ngày
(78 Nhận xét)
7.0
aamir100

plz check your inbox

$40 USD trong 3 ngày
(77 Nhận xét)
5.5
whcustoms

HI CHECK PMB

$50 USD trong 3 ngày
(67 Nhận xét)
5.0
dextereaction

Hi, I'm an animator ,cartoon illustrator and graphic designer with over 6 years of field experience. Kindly refer to my PM for my portfolios and work samples.

$200 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
4.3
Maralfer

See PM for details.

$80 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
ysiddiqui

Check your PM

$150 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
LankaSri

i can do

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0