Đã Đóng

Graphic designers needed (Full time)

Graphic designers needed for my company.

Requirements: good understanding of american culture

You'll receive guidelines and training on our processes. Salary is $600-900 a month full time.

Fixed work hours are not required, the job will be task based.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Nhận diện thương hiệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #34336538

57 freelancer chào giá trung bình$556 cho công việc này

(1749 Nhận xét)
9.1
(1160 Nhận xét)
9.0
(1855 Nhận xét)
8.5
(1961 Nhận xét)
8.7
(1478 Nhận xét)
8.5
(2433 Nhận xét)
8.6
(156 Nhận xét)
8.6
(1059 Nhận xét)
8.3
(755 Nhận xét)
8.5
(1607 Nhận xét)
7.8
(641 Nhận xét)
8.0
(543 Nhận xét)
7.6
(856 Nhận xét)
7.8
(1116 Nhận xét)
7.9
(222 Nhận xét)
7.8
(242 Nhận xét)
7.3
(466 Nhận xét)
7.5
(646 Nhận xét)
7.4
(183 Nhận xét)
7.0
(135 Nhận xét)
6.7