Đã Đóng

Graphics beautification

I have an email template that needs to be enhanced so that the eyes will love to look at it. The copy is great, and the theme is great, but the graphics, layout, and appeal need enhancing. The template is in html and needs to remain html so it can be used with [url removed, login to view]

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: beautification graphics, layout and graphics, html email template to be used in, love theme, markbert, layout design appeal, wordpress theme match layout, wordpress theme psd layout, virtuemart theme page layout, vanilla theme change layout, graphics layout template, eyes graphic, thesis theme page layout, oscommerce graphics theme, email graphics, vector graphics software subdivision layout, layout graphics, hip hop theme myspace layout, graphic eyes, professional graphics magazine newspaper layout designers kolkata india, email template graphics, email graphics template, graphics layout, graphics theme

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Peoria, United States

ID dự án: #1603674

1 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

Djof

This is simple, lets do this...

$34 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0