Đã Đóng

Graphics designer

Job Description:

Looking for a graphics designer for a long time.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop, Illustrator, Thiết kế logo, Thiết kế Photoshop

Về khách hàng:
( 9 nhận xét ) Sheikhpura, India

ID dự án: #35352847