Đang Thực Hiện

Header change

we need the header on our site to be edited. need it to be done quick.

thanks

technet communications

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: Header , communications, change site, site change, need change, need header design, quick header design, change site graphic, technet, header site, quick header, graphic design marrakech, design header site, graphic edited, graphic header, header change, site header, design header

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Istanbul, United States

Mã Dự Án: #47043

Đã trao cho:

scottjr

i'm ready to work on your project. thanks

$60 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

shmai

have glance at pm. regards,

$50 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
5.6