Đóng

Help me in getting projects

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1500 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hello everyoneI'm a graphic designer and want online graphic designing projects, so anyone  who can brought business to me are welcomed I'm looking for projects like Logo Design, broucher design, Fliers, banners, business cards, mockups, image editing and also any type of content writing [url removed, login to view] start quoting with the word "Read".Note: you will be paid on commission/your share basis ( value of the project ).Regards

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online