Tìm người hợp tác HTML/CSS lâu dài

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện mình đang cần 1 bạn cung cấp giao diện HTML cho 1 trang web Ecommerce với các thành phần HTML đầy đủ cho tính năng của mã nguồn Abantecart. Bạn sẽ sử dụng công cụ lọc HTML mình cung cấp để tạo ra các file HTML riêng lẻ. Các files này sẽ đưa vào công cụ build ra template extension cho Abantecart.

Kỹ năng không yêu cầu cao, bạn có sẵn HTML hoặc mua ở themeforest và bổ xung thêm những HTML còn thiếu.

Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #13865341

Về dự án

14 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

14 freelancer chào giá trung bình$139 cho công việc này

maxsmith8

Hello there, I am interested and ready to start, lets discuss with details. Please visit our profile and see our project reviews https://www.freelancer.com/u/maxsmith8.html looking forward to hear from you Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(212 Nhận xét)
8.1
HetoChakma

Hello Sir, I have read the job details and want to work with you. I am a web developer having experience and knowledge in HTML,HTML 5, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, WordPress, Bootstrap, Woo commerce, eCommerce, SEO an Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(24 Nhận xét)
4.4
nikunjv9

Hello sir, - I have a good experience in PHP, photoshop,bootstrap 3, CSS3 and HTML5. - I worked as independent designer and like a team player, remotely and in office. I know how to manage my time effectively. Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(11 Nhận xét)
3.4
infoleaves

Hello please ping me for more discussion on your project we have good team on eCommerce site. I have lots of work to show you please ping me soon.

$200 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
3.1