Đã Đóng

[login to view URL]

2 freelancer chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

HoangPeter

Mình có kinh nghiệm 1 năm python và angular, thành thạo font-end htm,css. Mình có thể làm parttime, có thể add skype minh: [login to view URL]

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0