Đang Thực Hiện

IRI Logo Design

****Please dont bid, we already have a freelancer in mind.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: iri logo, iri, graphic logo freelancer, mind logo, graphic logo design freelancer, logo bid freelancer, design logo contest freelancer, bid design logo, graphic design logo bid, design logo freelancer

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Tucson, United States

Mã Dự Án: #1085234

Đã trao cho:

FreshPixel

My bid as agreed.

$80 USD trong 3 ngày
(40 Đánh Giá)
6.0