Đang Thực Hiện

JOB for kriew

As discussed. Post on PMB if you have additional questions. This will be used very small, so type must be somewhat bold. Pick a color for type!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: job questions, job for graphic, graphic design job post, post job, job post, bold, used job, kriew graphic design, graphic design small job, type job, post pmb, kriew, job type, color design job, graphic design pick, discussed

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Goose Creek, United States

Mã Dự Án: #51611

Đã trao cho:

kriew

I'll do it!!!

$30 USD trong 1 ngày
(404 Đánh Giá)
7.1