Đang Thực Hiện

4keithone only

As discussed email will follow with details. Thanks

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: follow email design, discussed email, email graphic, keithone, discussed

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Helsinki, Finland

Mã Dự Án: #54816

Đã trao cho:

keithone

perfect, thanks...

$300 USD trong 5 ngày
(112 Đánh Giá)
6.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

kriew

I'll do it!!!

$100 USD trong 1 ngày
(404 Đánh Giá)
7.1