Đang Thực Hiện

lab equipment print design for deutchdesignqueen

This project is for DeutchDesignQueen only!

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: lab design, graphic print design, equipment for graphic design, graphic design equipment, print only, print design, equipment, lab equipment, equipment design, casebycase, print no , print graphic, graphic project design, print project

Về Bên Thuê:
( 151 nhận xét ) Berlin, Taiwan

Mã Dự Án: #61197

Đã trao cho:

DutchDesignQueen

Bid for project 1: 3 layouts catalogue + 2 layouts folder. Kind regards, DutchDesignQueen

$250 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
4.9