Đã hoàn thành

logo animation touch up FOR KIWIMEDIAPRO ONLY

Được trao cho:

kiwimediapro

Hi Zonerchuck, NB Plz see your pm for explanation as we need to change your budget.

$30 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $265 cho công việc này

televader

I can do it!

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.1