Đang Thực Hiện

Logo atau lambang

Saya ingin menyelesai kan gambar logo atau gambar yg saya inginkan

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: bikin logo dan lambang, saya ingin, saya ingin menulis artikel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14855413

1 freelancer đang chào giá trung bình $55555 cho công việc này

inmoroann

Hi! From your job posting I can see that you are looking for a graphic designer for a Logo design for your services. To design you a perfect logo, I would need all the information about your services. Relevant Skills Thêm

$55555 USD trong 10 ngày
(7 Đánh Giá)
2.3