Đã Đóng

logo design

a logo that is suitable to be used as a t-shirt design and for coffee brand stickers

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Photoshop, Thiết kế Photoshop, T-Shirts

About the Client:
( 0 nhận xét ) Kediri, Indonesia

ID dự án: #32606660

99 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

(1118 Nhận xét)
9.3
(1206 Nhận xét)
9.0
(508 Nhận xét)
8.7
(2531 Nhận xét)
8.7
(1904 Nhận xét)
8.7
(306 Nhận xét)
8.9
Irfankaredia

Hi Mate! I am Irfan, a creative designer having 10 years of experience in Photoshop Design, T-Shirts, Photoshop, Logo Design and Graphic Design. I read your requirements about your project logo design and I can assur Thêm

$25 USD / giờ
(1122 Nhận xét)
8.8
(1035 Nhận xét)
8.2
(755 Nhận xét)
8.5
(1127 Nhận xét)
7.8
(1144 Nhận xét)
8.0
(327 Nhận xét)
7.7
(57 Nhận xét)
7.7
(407 Nhận xét)
7.8
(1242 Nhận xét)
8.0
(238 Nhận xét)
7.6
(450 Nhận xét)
7.2
(259 Nhận xét)
7.3
(210 Nhận xét)
7.5
(186 Nhận xét)
7.4