Đã Đóng

LOGO DESIGN ANH THUONG COMPANY

18 freelancer chào giá trung bình$306 cho công việc này

navyaarts13

I have read your requirements and I’m pretty confident that I will be able to get your project " ANH THUONG COMPANY" work done within the given time your requirements conclude.I will provide you Quick draft after awar Thêm

$252 USD trong 1 ngày
(1316 Nhận xét)
8.0
swsindia

Hi, LOGO DESIGN EXPERT!. I am very interested in your project and also ready to start immediately. I can design logo for you as per your requirement. I have read your project requirement carefully. I can m Thêm

$250 USD trong 0 ngày
(854 Nhận xét)
8.0
ArtLand412

Hi, I have read Your project description regarding GRAPHIC Designs. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work I am very interested in your project and also I am ready to start immediatel Thêm

$255 USD trong 1 ngày
(309 Nhận xét)
6.7
InnovativeArt10

Hello We are the Top provider in Graphic Designing at freelancer.com , i completely go through your LOGO DESIGN description and will able to work on this project. Please check my portfolio Having around 6 year of Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(354 Nhận xét)
6.6
SGSgraphics

Hello, I am well experienced in this field around 7 years. I read Your project description and know about the whole requirements you need. I give you 100% satisfied work with 100% output. simer

$251 USD trong 0 ngày
(177 Nhận xét)
6.1
creativeye21

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. lovleen

$250 USD trong 2 ngày
(80 Nhận xét)
5.1
Expertdevelopr29

Hi, I am interested in working with you on your logo project. Please check portfolio link : https://www.freelancer.com/u/Expertdevelopr29 I have expertising in photoshop,corel,illustrator ,powerpoint. Work will Thêm

$251 USD trong 1 ngày
(43 Nhận xét)
4.6
logobangla

Cordially thanked you, I am Graphic designer, special logo design and another design, I like to keep a cordial request to you, please hire me. I will give you my best design. please you can see my protfolio URL https:/ Thêm

$275 USD trong 3 ngày
(18 Nhận xét)
4.8
shriramvijay

EXACT WORK DONE PLEASE CHECK LINKS BELOW Greetings, I WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID, iOS, WEBSITES, WEB A Thêm

$444 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.0
darshandp5

A proposal has not yet been provided

$500 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Alfand08

I will offer original design result, interesting and good Relevant Skills and Experience I am adept at creating a logo with a simple yet elegant concept

$555 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Bobogari

Untuk masalah mendesign logo sya sangat cekatan Relevant Skills and Experience Saya sangat sering untuk mendesign logo

$388 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
avinashchandra94

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Anshul5576

A proposal has not yet been provided

$277 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
HouseOfOwls

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$277 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
GatsbyVu

Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam :D Tôi là một freelance designer Việt Nam. Tôi nghĩ chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về tinh thần của design nó sẽ làm cho design không chỉ đẹp mà còn ý nghĩa hơn :)

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ltrndgquang

- Tìm hiểu về quy mô và hoạt động của công ty để tìm ra hướng phát triển logo đẹp và đúng định hướng của công ty nhất có thể. - Nghiên cứu đề xuất ý tưởng logo mà công ty đưa ra, dựa trên đó để tạo ra mẫu logo hoàn ch Thêm

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0