Đã Hủy

Mac

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac using Javascript.

Kỹ năng: Ngữ pháp tiếng Anh, Thiết kế đồ họa, Javascript, Mac OS, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: mac desktop computers, mac computers, mac makeup store, apple laptop prices, apple laptop deals, apple laptop best buy, mac laptop best buy, mac apple, software to be developed using javascript, mac validation using javascript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #14884530

2 freelancer đang chào giá trung bình $1850 cho công việc này

$2250 JMD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
marieea786

I will develop software for you...tell me speficiations

$1450 JMD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0