Đã Đóng

Magazine shoot

1 freelancer đang chào giá trung bình €150 cho công việc này

christinewang

Hello, my name is Christine. I am a professional portrait photographer and wedding photographer based in Prague now (preciously Paris). I will be able to help you shoot the editorial. Relevant Skills and Experience Fi Thêm

€150 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
3.5