Đã Đóng

Make clients area style change able from admin we have 2 separate themes for client area

Make clients area style change able from admin we have 2 separate themes for client area

right now one is up on hosting 2nd one you need to up and make them changeable from admin

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: photo style change, change password admin oscommerce, style change, change joomla admin login page text, style change photo, javascript css style change, prosilver style change, oscommerce change order admin, css style change, oscommerce change orders admin, css flash style change, hi5 style change customize, change magento admin, global text style change flash, can change b1gmail admin password

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Amritsar, India

ID dự án: #15679943

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹3062 cho công việc này

₹3333 INR trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
3.4
qualityhelp

A proposal has not yet been provided

₹3333 INR trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
3.2
₹2250 INR trong 10 ngày
(11 Nhận xét)
2.1
₹3333 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0