Đã Hủy

Make vb that can read data from bill acceptor

Hello, i need your help to make vb can read data from bill acceptor ict L70

Thanks.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, VB.NET, Thiết kế trang web

Xem thêm: need help data entry, read php data, read data web site, read data website net, read data pdf file, read data microphone net

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Jakarta, Indonesia

Mã Dự Án: #14820481

4 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. i can do this Task as per your requirement. Relevant Skills and Experience I have the 5 years of e Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
5.2
$25 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.0
$25 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.2
Muritada

30 dollars

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0