Đã hoàn thành

Mini game 1

Được trao cho:

manager011

Hi! Thank you for long and productive cooperation. Sorry for letting you down. Sergey

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
2.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $383 cho công việc này

neweyunited

hello, what the main information for this job? did you hire graphic designer? PM me for further details thank you

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jaisonhunt

Please check PMB

$500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
3.7