Đã Đóng

Mock-ups showing mobile and tablet breakpoints - open to bidding

Mock-ups showing mobile and tablet breakpointsMock-ups showing mobile and tablet breakpoints

Mock-ups showing mobile and tablet breakpoints

Mock-ups showing mobile and tablet breakpoints

Mock-ups showing mobile and tablet breakpoints

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Faisalabad, Pakistan

Mã Dự Án: #14830783

6 freelancer đang chào giá trung bình $26 cho công việc này

Harry1990

Mock-ups showing mobile and tablet breakpoints Relevant Skills and Experience Graphics Design Proposed Milestones $29 USD - Mock-ups showing mobile and tablet breakpoints

$49 USD trong 1 ngày
(89 Đánh Giá)
5.5
Misujon3

Greeting, I've understood about your requirement totally and I'm very competable with your requirements, and I think I can do better for your site with my 3 years of expert experience. Relevant Skills and Experience W Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
4.7
creativelive2010

I have 6 years of experience in wordpress website designing. Have a look: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience Thêm

$14 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.9
bhargavdholariya

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.2
$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mahesh851985

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0