Xây dựng thêm 4 module quản lý cho website code bằng angular.js

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Phần mềm quản lý khách hàng đã có sẵn viết bằng angular.js.

Cần bổ sung thêm 4 module quản lý:

- Quản lý thẻ và nội dung

- Quản lý chương trình marketing

- Báo cáo kết quả chương trình marketing

- Quản lý group khách hàng

AngularJS Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #14581723

Về dự án

12 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

12 freelancer chào giá trung bình₫30154629 cho công việc này

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good AngularJS, NodeJS, PHP, Java, Design, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you Thêm

₫35000000 VND trong 20 ngày
(382 Nhận xét)
8.1
hoatamus

Hi, cho mình chi tiết nha, bên mình có thể giúp bạn dự án này. Trao đổi với mình qua s k y p e nha: htamhue

₫33888888 VND trong 10 ngày
(84 Nhận xét)
6.8
pinkcitysolution

Hi, Pinkcity Solutions is an IT based company located in Jaipur, Rajasthan, India. The company is serving from last 4 years in the Web, Mobile, Graphic and SEO development work. We are complete team of profession Thêm

₫28333333 VND trong 20 ngày
(30 Nhận xét)
5.2
MeetHirpara

Hi, You can see our past developed projects in our portfolio, Can we discuss the project in detail? we are an expert in web developing and Web designing. We would love to have the opportunity to discuss your pro Thêm

₫28333333 VND trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vanthat89

Thành viên mới hehe, đã nói là thành viên mới mà cứ hiện đỏ lên bực mình ghê, bực mình quá đi.......................................................

₫30000000 VND trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0