Đóng

Music Logo / visual profile for a great new Norwegian Project

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €316 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Arctic Funk logo concept:

Arctic Funk is a new musical project. The influences comes from electronica, 70s singer/songwriter, indie and underground club music. Both Arctic and Funk has strong connotations and we want to avoid them all. For us it is of no interest with logos/concepts using obvious themes. There are enough "arctic" and «funk» concepts/logos laying around. We are looking for a concept that presents some new connotations for the words and fuses the two words together. It is of course very important that the logo/concept sits well with the tone and themes of the music.

Short Demo:

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online