Đã Đóng

Need Full time Graphic Designer

Hi, Designers.!!

We are looking for a full-time graphic designer for our team, minimum of 3-4 years experience, a creative person only. 12K to 15K salary per month. don't bid if you are not a creative person. Thx

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Photoshop, Illustrator, Thiết kế logo, Thiết kế Photoshop

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Karnal, India

ID dự án: #32709609