Đang Thực Hiện

Need a logo done ASAP !!

3 freelancer đang chào giá trung bình $800 cho công việc này

eyeondezign

I can do it!

$750 USD trong 3 ngày
(204 Nhận xét)
6.6
StudioCreative

Dave, world class logo designer at your service, please check my message for logo samples.

$900 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
5.5
Willtc88

<3 u over and over again.

$750 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0