Đóng

I need a website built where customers can have a gallery of images they store and can go through we print

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2356 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I print designs, images, and graphics. So I need a website where the front user can sign into their account and store all their images and graphics. And then whn the customer wants us to print them they go upload the images and checkout. I need to be able to print the images from an admin at 300 dpi. I also need the customers to be able to add certain designs of theres to a favorites section. One of the most popular things we print is Tshirt designs we need all of the retails/sellers to upload their art, then it goto a page and it ask the Qty they want to buy, (it will calculate price). Then when they send the order, we need to be able to access the order and the files they sent.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online