Đóng

newsletter

Dự án này đã được trao cho PriyasDesigns với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $100 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

4 sided newsletter needs design pictures and graphics, we will supply the text only. it needs to look professional and appealing

this will be needed three times year

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online