Đang Thực Hiện

Night Club Flyer Design 2

We need night club style flyers designed. 4x6 cmyk 300dpi - Double sided. -- Please bid only if you have created club flyers before and have experience -- ( I do not have much time )

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: club flyer maker, nightclub flyer design, free nightclub flyer, free club flyers, free club flyer maker, free club flyer design, nightclub flyer designs, design club flyer, club flyer creator, nightclub flyer software, free club flyer designs, free nightclub flyers, nightclub flyer maker, design club flyers, design nightclub flyers, online club flyer maker, club flyers design, nightclub flyers design, free club flyer software, free nightclub flyer design

Về Bên Thuê:
( 286 nhận xét ) Rockville, United States

ID dự án: #60770

Được trao cho:

ABCDesign

30 dollars for you first one then 10 dollars for every one after that Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

kriew

I'll do it!!!

$40 USD trong 1 ngày
(404 Nhận xét)
7.1
montir

We can do it. We have the experienced designer with contemporary design. :)

$40 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.1