Đóng

Ongoing work for Homepage Website Mock (Winner to do other pages)

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I have ongoing work related to our previous project 'Homepage Website Mock (Winner to do other pages)'

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online