Xây dựng phần mềm order món ăn bằng máy tính bảng kết nối với windows

Đang Thực Hiện Đã đăng vào Aug 9, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng phần mềm order món ăn sẽ trực tiếp chuyển vào máy chủ ( windows )

Phần mềm chức năng gồm : In hóa đơn , thống kế doanh thu , order món ăn , chính sửa tên món ăn , giá , gồm các bàn ăn .

Lập trình C Lập trình C# Thiết kế đồ họa Java Visual Basic

ID dự án: #8236263

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Aug 9, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $244 cho công việc này

khoahuynhpro

Dear You, POS I am really interested to work on this project, I can start the work now , and can provide the best services from my end. Please come on chat to discuss more about the project. Thanks! Mr Khoa

$1000 USD trong 21 ngày
(123 Nhận xét)
6.4
vanchanhspk

Xin chào, Hiện mình đang lf kỹ sư phần mềm của công ty Robert Bosch Viet Nam. Mình có 3 năm kinh nghiệm làm việc với C/C++, C# và python. Với yêu cầu mà bạn đưa ra, mình thấy mình hoàn toàn có thể giúp được bạn dựa Thêm

$244 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.8