Đã hoàn thành

Other or not sure -- 3

Đã trao cho:

tanujchugh

Hi, Lets complete this task. Relevant Skills and Experience Having 8 years of experience. Proposed Milestones $16 SGD - task 3

$16 SGD trong 0 ngày
(66 Đánh Giá)
5.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

$27 SGD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.3
$12 SGD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0