Đang Thực Hiện

Packaging Design

Job Description:

cosmetic product packaging design. I'm looking for a specific background. please find the attached background design so we can purchase the files. I have attached the screenshot of the exact background inspiration I'm looking for. Thank you

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Bao bì & Đóng gói, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế sách quảng cáo, Thiết kế sản phẩm

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Pasadena, United States

ID dự án: #35359608