Đã Đóng

Viết Lại Ứng Dụng của tôi trên cửa hàng Play Store

Ứng dụng này là mở khóa bằng khuôn mặt, hiện tại đã xuất hiện trên Google Play một thời gian khá lâu nhưng chưa được dùng phổ biến. Tôi nghĩ cần viết lại ứng dụng này một cách chuyên nghiệp nhất để người dùng sử dụng mượt mà, và giao diện UI/UX tối ưu nhất!

*Ưu cầu:

- Thiết kế lại ứng dụng một cách chuyên nghiệp nhất

- Viết lại ứng dụng mượt mà và ổn định

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Giao diện người dùng/IA, Photoshop, Java

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #29710949