Find Jobs
Hire Freelancers

Làm ảnh Poster Profile cho tôi

$10-30 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$10-30 USD

Thanh toán khi bàn giao
Tôi muốn làm ảnh poster giới thiệu bản thân để làm Profile tương tự hình ảnh mô tả
Mã dự án: 37651879

Về dự án

24 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
24 freelancer chào giá trung bình $21 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hi, I am excited to work on your project for { Make a poster profile photo }. I have 8 years of experience in this field. I always deliver creative visual solutions in logo design, brand identity, print collateral, and digital media. Please check out my Freelancer portfolio at: https://www.freelancer.com/u/giritech I specialize in creating impactful and memorable logo designs. I am Proficient in Adobe Illustrator & Photoshop software and dedicated to delivering high-quality work, I am confident in my ability to bring your brand to life. Thank you for considering my application. Sincerely, Technospike
$30 USD trong 1 ngày
4,8 (1940 nhận xét)
8,6
8,6
Avatar người dùng
Hello, I have read your details posted in the " poster profile photo " project. I will give 101% best output from my end so, that you will consider me only for future jobs. Will provide you with options also at great prices. I have experience of more than 8+ years. I am an expert in this field and have my hands well-versed in different software. For More work, please check My Freelancer Portfolio https://www.freelancer.com/u/eyenetindia Thank you Janki
$15 USD trong 1 ngày
4,8 (938 nhận xét)
7,9
7,9
Avatar người dùng
Hello ! If you are looking for a best, elegant and eye catching " Make a poster profile photo " for your workplace, You have come to the right place And I am ready to work over your project. I am an expert graphic designer with 8+ years of professional experience in Illustrator, Graphic Design, 3D Design, Flyers, Logo Design and Photoshop. For my recent work projects, you must visit my portfolio: https://www.freelancer.in/u/InnovativeArt10?w=f&ngsw-bypass= Please don't waste your time searching around, Send me a quick message and let's discuss it in more detail over the chat. I'm ready to get started on your project. Regards, Jhanvi ( Sunrise Web Technology).
$16 USD trong 1 ngày
4,9 (1127 nhận xét)
7,6
7,6
Avatar người dùng
Hello, I have read your "Make a poster profile photo for me " Project description. I WILL START THE WORK IMMEDIATELY . I am an experienced in (Graphic, ADOBE ILLUSTRATOR,ADOBE PHOTOSHOP ) and I can assure you to have great working experience with high quality results. You can see my work here: https://www.freelancer.com/u/graphicexpert9 Please drop me a message here Thanks, JYOTI
$17 USD trong 1 ngày
4,9 (694 nhận xét)
7,5
7,5
Avatar người dùng
Greetings , I am Neelam, I have good skills in " Make a poster profile photo ". I have 6 years of experience in this field. The design provided will be creative and according to your requirements. You will have all the copyrights once the design is finalized. We will also provide you with multiple design options. I assure you that you will like my work. I am quite interested in working with you. Best Regards, Neelam
$19 USD trong 1 ngày
4,9 (680 nhận xét)
7,6
7,6
Avatar người dùng
Hello, I am thrilled to offer my expertise as a seasoned graphic designer to elevate your brand's visual identity. With a rich portfolio and a keen eye for design trends, I am committed to crafting compelling graphics that resonate with your target audience. Whether it's logo design, marketing collateral, or web graphics. Let's collaborate to turn your creative vision into a visual reality, driving engagement and growth for your brand. Regards, Tania
$25 USD trong 1 ngày
4,9 (479 nhận xét)
7,1
7,1
Avatar người dùng
Hi Dear, I have read your project description you posted for a Làm ảnh Poster Profile cho tôi design. I’m confident that I will be able to get your project done within the given time your requirements conclude. We promise quick turnaround times, unlimited revisions, 24x7 online great customer service and 100% original designs! I have worked on several similar projects, and can deliver quality notes to tight deadlines. I will provide you options of design on the time . I prefer to know more about the project on live chat. Thanks & Regards, neha
$14 USD trong 1 ngày
4,8 (386 nhận xét)
6,6
6,6
Avatar người dùng
Chào!! Biến đổi hồ sơ của bạn bằng một bức ảnh áp phích nổi bật nói lên nhiều điều về cá tính và tính chuyên nghiệp của bạn. Là một nhà thiết kế lành nghề, tôi sẽ đảm bảo hình ảnh của bạn tỏa ra sự tự tin và lôi cuốn, giúp bạn trở nên nổi bật trong bối cảnh kỹ thuật số. Tôi đã từng làm việc trên một dự án tương tự và sẽ cung cấp cho bạn tác phẩm chất lượng. Vì vậy, dự án của bạn sẽ được thực hiện với kinh phí hợp lý và có tính sáng tạo. Bạn sẽ có được khả năng sửa đổi không giới hạn và các tệp cuối cùng ở mọi định dạng bao gồm AI, PSD, EPS, SVG, PNG, JPEG và PDF. chỉ cần nhấp vào liên kết danh mục đầu tư nhất định. https://www.freelancer.com/u/humartist101 Cảm ơn nhiều Humayo.
$10 USD trong 1 ngày
4,9 (235 nhận xét)
6,3
6,3
Avatar người dùng
Xin chào!! Nâng cao thương hiệu cá nhân của bạn bằng một bức ảnh áp phích quyến rũ phản ánh bản chất độc đáo của bạn. Tôi sẽ kết hợp giữa tính sáng tạo và tính chuyên nghiệp để tạo ra một hình ảnh phù hợp với danh tính của bạn, để lại ấn tượng lâu dài. Dự án sẽ được thực hiện với kinh phí hợp lý với thời gian hoàn thành nhanh nhất. Tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các định dạng: AI, SVG, PNG, JPEG, EPS, PDF, PSD và WEBP với các bản sửa đổi không giới hạn. chỉ cần nhấp vào liên kết danh mục đầu tư nhất định. https://www.freelancer.com/u/AhmyyHere2463 Cảm ơn nhiều. Ahmed.
$12 USD trong 1 ngày
5,0 (184 nhận xét)
6,0
6,0
Avatar người dùng
Hello there! I am ready to assist you in your "a poster profile photo " project. I have worked on several graphic designes such as: logos, brochuers, covers, flyer, banner, business cards,illustrations and all kind of photoshop projects. Here are some of my recent work samples. Kindly take a look at it. >>https://www.freelancer.com/u/ArtGallery24?w=f&ngsw bypass= I will deliver all sources and raw files (Adobe Illustrator AI, PSD, JPEG, PNG, GIF, etc). Looking forward to hearing from you soon. Let's connect through the chat box to discuss about your project in more detail. Regards, ArtGallery1
$13 USD trong 1 ngày
4,9 (128 nhận xét)
5,3
5,3
Avatar người dùng
As a highly skilled and versatile graphic designer, I believe I am the perfect fit for your profile poster project. I have mastered the art of using graphic design tools like Photoshop, Illustrator, and InDesign to deliver stunning, modern, and stylish designs that will truly showcase your unique personality. Being up-to-date with the latest industry trends ensures that my work is fresh and relevant. Additionally, my proficiency in Excel and MacOS formulas will enable me to make the most out of any data or text you would like included in your profile image. To further enhance my skill-set, I have also delved into the world of 3D design and rendering. This means that if you are interested in a more vibrant and dynamic profile picture, I can offer creative alternatives that are truly eye-catching. My ability to handle tight deadlines without sacrificing quality ensures you will receive your design on time while maintaining impeccable standards. Choose me for this project and I promise to create a profile poster that not only introduces you effectively but also leaves a lasting impression on anyone who comes across it.
$30 USD trong 1 ngày
4,6 (36 nhận xét)
5,0
5,0
Avatar người dùng
Xin chào!! Xác định lại sự hiện diện trực tuyến của bạn bằng ảnh áp phích riêng thể hiện bản chất thực sự của con người bạn. Với con mắt tinh tường đến từng chi tiết, tôi sẽ mang đến một hình ảnh hấp dẫn về mặt trực quan, để lại dấu ấn đáng nhớ trong hồ sơ của bạn. Hãy làm cho phần giới thiệu của bạn trở nên khó quên. Hãy yên tâm, tôi ở đây để hoàn thành dự án cho bạn với ngân sách phải chăng và thời gian hoàn thành nhanh nhất có thể. Bạn sẽ nhận được tất cả các định dạng: AI, SVG, PNG, JPEG, EPS, PDF, PSD và WEBP, với các bản sửa đổi không giới hạn để đảm bảo sự hài lòng của bạn. Hãy khám phá danh mục đầu tư của tôi bằng cách theo liên kết sau: https://www.freelancer.com/u/khalidaziz10222 Cảm ơn nhiều. Khalid A.
$11 USD trong 1 ngày
4,9 (21 nhận xét)
4,3
4,3
Avatar người dùng
HELLO, As a seasoned professional with over 7 years of experience in graphic design—especially in areas such as flyer design, logo design, and photo retouching—I am more than prepared to handle your request for personalized profile posters. My expertise in Adobe Illustrator, Photoshop, Canva, and PowerPoint are assets that lend themselves to producing high-quality visuals tailored to individual specifications. My commitment to customer satisfaction is unwavering; I guarantee two to three concepts with multiple revisions until the work meets your exact needs. My flexibility is also an important attribute, as I am available twenty-four hours a day, seven days a week and approachable via Freelancer Chat. REGARDS, NUPUR
$10 USD trong 1 ngày
4,6 (36 nhận xét)
4,5
4,5
Avatar người dùng
Chào Bạn! Mình là designer 8 năm kinh nghiệm làm việc, tôi cũng có nhiều sản phẩm profile poster, hi vọng chúng ta có thể giao tiếp để mình show cho bạn portfolio của mình. trân trọng
$30 USD trong 3 ngày
4,9 (5 nhận xét)
4,3
4,3
Avatar người dùng
I have read your JOB DESCRIPTION and i am willing to work with you. Can we do a QUICK CHAT right now so that we can discuss the project briefly? I am interested in this project and willing to work with you. I will put all my efforts and skills to deliver a masterpiece for you. I offer UNLIMITED REVISIONS until you are 100% satisfied. I'm ready to start your project immediately, let's discuss it further so that I can surprise you with my skills and professional work. Looking forward to hearing from you and potentially working with you. Thank you so much for your time and consideration.
$20 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
hello , I am yuvraj and lets connect for better discussions i am designer so I am eager to contribute my creativity, technical skills, and dedication to your team's success. Thank you for considering my application. I would welcome the opportunity to discuss how I can bring value to your project.
$10 USD trong 2 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I'm a newbie, I hope you spare this for me, I will help you with many more things, in addition I will help you design another template if you request, for example a logo or a logo. profile picture in your own style
$15 USD trong 1 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của VIETNAM
Hanoi, Vietnam
0,0
0
Thành viên từ thg 10 2, 2018

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.