Đang Thực Hiện

Private Job for Shoon @ logotrak

logo re design of previous work for Shoon only, private please do not bid, thanks. jon

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: jon n, jon, private logo job, logo design logotrak, private work design, bid job logo, private job, private work bid, bid private work, midnighttonic, private pharmacy design, bid logo job, private graphic design, job portals bid, private graphic, private work projects, logo private, private logo

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Redhill, United Kingdom

Mã Dự Án: #1059171

Đã trao cho:

logotrak

Here is LogoTrak

$40 USD trong 2 ngày
(1491 Đánh Giá)
8.2