Đã Đóng

Làm việc nhập liệu

4 freelancer đang chào giá trung bình ₫587500 cho công việc này

₫550000 VND trong 1 ngày
(210 Nhận xét)
6.3
hireatechi

xin chào, chắc chắn chúng tôi có thể sắp xếp một nhà thiết kế đồ họa có kinh nghiệm 8 năm cho bạn. Relevant Skills and Experience Kiểm tra đánh giá và danh mục của chúng tôi ở đây để hiểu chúng tôi. Proposed Milesto Thêm

₫700000 VND trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
₫550000 VND trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.8
₫550000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0