Đã Đóng

xây dựng phầm mềm

tôi cần xây dựng một phàn mềm quản lí tiệm nail online thông qua cloud

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Thiết kế logo, Photoshop, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17478857

3 freelancer chào giá trung bình$2333 cho công việc này

r4rony

__ Awaiting your response__ Hello, Previously developed Salon related platforms: • [login to view URL] • [login to view URL] • [login to view URL] -- ht Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(170 Nhận xét)
8.4
spiretech

Hello Greeting Of the day!! I can help you for sure to design and develop an online nail salon software through the cloud with clean design and clear responsiveness for all devices Let’s discuss a little Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(96 Nhận xét)
6.8
$2500 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
2.4