Đang Thực Hiện

8518 E

I would like 24 ecards total designed - 3 e cards designed for each of the following 6 categories: Birthdays Congratulations Friendship Humor Inspiration Love Sympathy Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic design humor, Friendship, sympathy, graphic ecards, cards design birthdays, love article, design humor, humor design, ecards, graphic design ecards

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) phoenix, United States

ID dự án: #1759385