Đã Đóng

VẼ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

4 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

uzairdesdev

Hello There! Would love to design for the project " Design of a revit . tanning wastewater treatment system " as per your specs as I have done similar projects recently and have more than 3 years of experience so I ha Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
4.3
UZstudio

Hi there, Sure I will make you an exceptionally professional design with revit tanning wastewater treatment system(Unique and appealing graphics) according to your needs and requirements. Quick Turn-around Multiple Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.5
azraazeen9

Hello, i am ready exited to work you as i read your job description Design of a revit . tanning wastewater treatment system I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,ele Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
VieBIMCO

Chúng tôi thuộc Team VieBIM chuyên về Revit MEPF và Revit cho ngành Môi trường với kinh nghiệm 5 năm sử dụng thành thạo phần mềm. Rất mong được hợp tác! Với đề xuất từ 10-30$ chúng tôi sẽ rất khó để quyết định được gi Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0