Đã Đóng

Tìm kiếm, và xử lý hình ảnh

Tôi cần tạo một thư viện hình ảnh các kỹ thuật, đòn thế trong Judo. Tôi cần search, và chỉnh sửa hình ảnh theo 1 tiêu chuẩn chung và đồng nhất cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật này.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, Illustrator, Photoshop, Thiết kế Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) HCM, Vietnam

ID dự án: #9141899

4 freelancer chào giá trung bình$31 cho công việc này

Technospike

Hi, I have well experience in this field of 7+ years. https://www.freelancer.in/u/Technospike.html here is the link of my portfolio. you can check my work and quality here. I am ready to start work now. Thêm

$28 USD trong 1 ngày
(401 Nhận xét)
6.9
zuyanhnguyen

i can do it,depends on how many pose you want to do,and how simple the draws are,take from 5-7 working days,instead that i dont know much about judo but as long as you explain in vietnamese it'll easy to deal with this

$35 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.2
dovanhuy

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hoanganhbui

Tôi sẽ làm điều đó cho bạn, với kỹ năng của tôi , tôi sẽ hoàn thành nó trong thời gian ngắn nhất , giao cho tôi nhiệm vụ này , tôi sẽ không cho phép bạn xuống

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Phu0ng

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$35 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0