Đang Thực Hiện

project for asanka 2

this job is for

business cards x2 (comleted)

1 manual for black ants

$230 usd

if we could complete the manual soon mate as i realy need to distribute it

cheers

Andy

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: x2 design, x2 graphic, mate, asanka, andy, distribute project, business project 2012, design project cards, black ants, ants, design project job, need project traffic information, need project asp 2005, need icons project, need ready software project, need developer project aspnet

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) Tauranga, New Zealand

Mã Dự Án: #1683515

Đã trao cho:

accuraci

Thank you sir.

$230 USD trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
4.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $138 cho công việc này

MagicalDesigner

Sir i am Ready.......... please Check PM.

$150 USD trong 3 ngày
(114 Đánh Giá)
7.0
atsoftpk

Look into PM Box.

$125 USD trong 2 ngày
(21 Đánh Giá)
4.5
vivithasriraj

i can do this job!

$45 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0