Đang Thực Hiện

Project #3 for Khan

As discussed

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: project rcrew discussed, discussed project, janvh, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 78 nhận xét ) nvt, Netherlands

Mã Dự Án: #1022206

Đã trao cho:

maxinfos

Thanks Jan!

$70 USD trong 5 ngày
(347 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

dilysjob

I am a Graphic designer but u did not tell me what u actually want.Please tell me what u actually want and if it fit into my area i will be able to do it for u. See some samples of my attached designs

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0